Avís legal

La Pepa Jaleo S.L.
B-66153123
Passeig del Carme 12
Vilanova i la Geltrú
08800 Barcelona
Tlf: 93 810 09 94

Sobre la Propietat Legal i el Copyright

El propietari d’aquesta web i el seu contingut és l’empresa La Pepa Jaleo S.L., d’ara endavant La Pepa Jaleo. Queda prohibida la transmissió, cessió, venda, lloguer i/o exposició pública d’aquest web sense la corresponent autorització dels propietaris. La informació i consells presentats en aquesta web són de caràcter orientatiu, quedant Genil exempta de qualsevol responsabilitat derivada de la manca d’exactitud o efectivitat en aquesta informació o consells.

La Pepa Jaleo es reserva el dret de modificar el contingut de la web sense avís previ i sense cap tipus de limitació. La informació tramesa a aquesta web o introduïda a través dels seus formularis haurà de ser veraç i no vulnerarà el dret a tercers ni la legalitat vigent.

La Pepa Jaleo declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o empresa que tingués perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o per elements informàtics de qualsevol índole en no poder garantir al 100% l’absència de virus ni d’altres elements a la web.

Condicions d'utilització de la web

La Pepa Jaleo ofereix a la seva web informació relacionada amb el tipus d’activitat, productes i serveis que realitza, prèvia subscripció i en els termes i condicions que siguin pactats.

La Pepa Jaleo es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a www.lapepajaleo.es podent limitar o no permetre l’accés a aquesta informació. Especialment, Genil es reserva el dret a eliminar, limitar o impedir l’accés a la seva web quan sorgeixin dificultats tècniques per fets o circumstàncies alienes a Genil que, segons el seu criteri, disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat adoptats per al funcionament adequat del web .

Política de protecció de dades personals

Alguns serveis prestats a la web poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de dades personals.

Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporades als corresponents fitxers automatitzats.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a Redycomercio són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació.

La Pepa Jaleo, com a responsable del fitxer automatitzat, garanteix el ple compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i així, d’acord amb la L.O. 15/1999, els apoderats, intervinents, autoritzats i, si escau, avalistes de l’entitat jurídica signant queden informats i presten el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents.

Aquests fitxers han quedat registrats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es), tal com estipula la llei vigent, amb codis d’inscripció assignats: 2071280110, 2071270097, 2071280108, 2071280106.

La recollida i el tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat el manteniment de la relació contractual amb Genil, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis en què l’usuari decideixi donar-se d’alta, així com l’enviament per mitjans tradicionals i electrònics, d’informació tècnica, operativa i comercial sobre productes i serveis oferts per Genil.

La Pepa Jaleo ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides, i procura instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitats a Genil. Tot i això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Els usuaris tenen drets reconeguts i podran exercitar els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició, així com ser informats de les cessions realitzades contactant amb Redycomercio a través del correu electrònic lapepajaleo@genil.es.

La Pepa Jaleo pot utilitzar cookies quan un usuari navega per la web, associant-se únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per si mateix el nom i els cognoms de l’usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que Genil reconegui els navegadors dels usuaris registrats després que aquests s’hagin registrat per primera vegada, sense que s’hagin de registrar a cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. Les galetes utilitzades no poden llegir els fitxers galeta creats per altres proveïdors. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al disc dur.

Actualment, la majoria dels navegadors estan configurats per defecte per bloquejar la instal·lació de cookies de publicitat o de tercers al vostre equip. L’usuari pot ampliar les restriccions d’origen, impedint l’entrada de qualsevol tipus de galeta o, per contra, eliminar aquestes restriccions, acceptant l’entrada de qualsevol tipus de galetes.

Si l’usuari ha modificat voluntàriament la configuració del navegador per admetre cookies de publicitat o de tercers, aquesta acció significarà que dóna el vostre consentiment per al tractament de les vostres dades als efectes de publicitat.

D’acord amb el que estableix el Reial decret llei 13/2012, de 30 de març, no cal el consentiment de l’usuari quan l’emmagatzematge o l’accés relatiu a les galetes siguin d’índole tècnica per tal d’efectuar la transmissió d’una comunicació per una xarxa de comunicacions electròniques o, en la mesura que sigui estrictament necessari, per a la prestació d’un servei de la societat de la informació expressament sol·licitat pel destinatari.

Scroll to Top